Odczyt Facebook Messenger

Odczyt Facebook Messenger

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych Odczyt Facebook Messenger Odczyt Facebook Messenger  wykonujemy systemem UFED 4PC. Przykładowy odczyt prezentowany jest poniżej.  207 odczytanych konwersacji w tym konwersacje skasowane. Odczyt został wykonany w trakcie ekstrakcji fizycznej telefonu co zapewnia odzyskane informacje skasowane. Facebook Twitter Youtube

Odczyt skasowanych kontaktów.

Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych           Odczyt skasowanych kontaktów Odczyt ten pozwala na odzyskanie cennych dowodów do rozwodu. Informacje te zostały skasowane prawdopodobnie z powodu chęci ich zatajenia. W tym odczycie uzyskujemy także wiadomości o dacie zaistnienie kontaktu, o źródle informacji… Continue reading Continue reading

Odczyt zdjęć do rozwodu

Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych         Odczyt zdjęć do rozwodu Odczytane zdjęcia z telefonu mogą mieć bardzo ważne znaczenie w przy rozwodzie. Dowody tego typu jednoznacznie pokazują fakty, które nie podlegają dyskusji czy interpretacji. Przy odczycie zdjęć uzyskujemy także szereg innych informacji,… Continue reading Continue reading

Mocne dowody rozwodowe

Mocne dowody rozwodowe Praktyczne rady Mocne dowody rozwodowe do rozwodu są bardzo ważne niezależnie od tego, czy rozwód będzie za porozumieniem stron czy z orzekaniem o winie. Liczą się wyłącznie dowody. Bez znaczenia jest naszą wiedza w tym zakresie i nasze argumenty, jeżeli nie będziemy w mogli potwierdzić ich dowodami…. Continue reading

Informacji o telefonie.

informacje o telefonie

Dowody do rozwodów z telefonu na potrzeby sądu wymaga podania informacji o telefonie. takie jak: ID systemu operacyjnego, model telefonu, odcisk palca sytemu Android, nazwa dostawcy telefonu, adres urządzenia bluetooth, godzinę aktywacji telefonu, numer fabryczny telefonu, kod ISO państwa poprzedniej karty SIM, poprzedni identyfikator ICCID, kod ISO państwa zwierzęcej karty… Continue reading

Praktyczne rady.

zawartość telefonu

          Dowody do sądu. Dowód do sądu są bardzo ważne niezależnie od tego, czy rozwód będzie za porozumieniem stron czy z orzekaniem o winie. Liczą się wyłącznie dowody. Bez znaczenia jest naszą wiedza w tym zakresie i nasze argumenty, jeżeli nie będziemy w mogli potwierdzić ich… Continue reading

Położenie telefonu GPS

położenie GPS

Położenie telefonu GPS Położenie telefonu GPS umożliwia nam dokładne odtworzenie położeń telefonu w przeszłości. Pozwala to na określenie lokalizacji telefonu w przeszłości. Poniżej pokazane jest miejsce zarejestrowane w pozycji 1 powyższego spisu lokalizacji. Korzystając umiejętnie w tego narzędzia można wykazać sprzeczność deklarowanych zeznań strony przeciwnej z faktycznymi informacjami.  Metod ta… Continue reading

Dowody rozwodowe na czacie

Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych Dowody rozwodowe w czacie Dowody rozwodowe w czacie pozwalaią na dokładne prześledzenie prowadzonych konwersacji z uwzględnieniem czasu oraz treści wymienianych informacji. Cellebrite jest firmą która stworzyła system PEGAZUS, przeznaczony do totalnej inwigilacji każdego  człowieka na całym świecie.  Badanie dowodów do… Continue reading

Odczyt skasowanych SMS iPhone

Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych Czerwone cyfry w nawiasach informują nas o ilości odczytanych informacji skasowanych.   Najnowsza wersja oprogramowania UFED 4P pozwala na odczytywania skasowanych SMS także w telefonach iPhone. Odczyt skasowanych sms wykonujemy Izraelskim systemem UFED 4PC stworzonym przez firmę CELLEBRIT z Tel… Continue reading

Wykaz ekspertyz dla instytucji państwowych

analiza połączeń telefonu

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych         Ekspertyzy telefonów. Ekspertyzy telefonów wykonujemy na zlecenia instytucji państwowych takich jak :policja, prokuratury, straż graniczna, sądy oraz na zlecenia osób prywatnych. W przypadku osób prywatnych wystawiana jest prywatna opinia biegłego sądowego. Opinia ta zgodnie z nowelizacją… Continue reading

Dowody do rozwodu na osi czasu

Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych         Dowody do rozwodu na osi czasu Dowody do rozwodu na os czasu pozwalają na chronologiczny odczyt wydarzać z uwzględnieniem innych parametrów takich jak godzina wysłania informacji lub podjęcie kontaktu bezpośredniego poprzez np. wysłanie wiadomości sms.  Funkcją… Continue reading Continue reading

Odczyt stron WWW

Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych           Odczyt stron WWW – możliwość wykonania odczytu. Odczyt stron WWW może stanowić cenne źródło pozyskiwania dowodów do rozwodu w telefonie komórkowym wykonywane jest systemem UFED produkowanym przez firmę CELLEBRITE Tel Awiw.  Odczyt ten pozwala na… Continue reading Continue reading

Odczyt wiadomości MMS

odczyt wiadomości MMS

Sądowa ekspertyza telefonu systemem UFED 4PC – odczyt informacji skasowanych Odczyt wiadomości MMS Odczyt jest wykonywany systemem UFED 4 PC stworzonym przez firmę Cellebrite Tel Awiw.  Wiadomości MMS jest niezbędny przy prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w trakcie dochodzenia. Odczyt MMS daje nam informacje o dacie i godzinie wykonania połączenia oraz o… Continue reading Continue reading