Odczyt zdjęć do rozwodu

Odczyt zdjęć do rozwodu

Odczytane zdjęcia z telefonu mogą mieć bardzo ważne znaczenie w przy rozwodzie. Dowody tego typu jednoznacznie pokazują fakty, które nie podlegają dyskusji czy interpretacji. Przy odczycie zdjęć uzyskujemy także szereg innych informacji, które jednoznacznie identyfikują wykonawcę  lub nadawcę.