Mocne dowody rozwodowe

mocne dowody rozwodowe

Praktyczne rady

Mocne dowody rozwodowe do rozwodu są bardzo ważne niezależnie od tego, czy rozwód będzie za porozumieniem stron czy z orzekaniem o winie. Liczą się wyłącznie dowody. Bez znaczenia jest naszą wiedza w tym zakresie i nasze argumenty, jeżeli nie będziemy w mogli potwierdzić ich dowodami. Należy wiedzieć że niektóre dowody są niejako obowiązkowe w sprawach rozwodowych. Co może być znaczącym dowodem w sprawie rozwodowej. Mocne dowody  rozwodowe nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Jaki dowód jest najważniejszy przy rozwodzie?

Sąd nie wartościuje przedstawianych dowodów. Każdy z nich jest jednakowo ważny i oczywiście podlega wyłącznej ocenie przez sądu. Czy w sprawie o rozwód świadkiem może być członek rodziny i czy osoba ta jest wiarygodna dla sądu? Świadkiem może byś każdy, kto ma stosowną wiedzę o zaistniałych faktach z przeszłości. Rodzina i przyjaciele mają największą wiedzę o wzajemnych relacjach osób rozwodzących się. Sąd zaakceptuje wszystkie mocne dowody rozwodowea także prawdziwe dowody dotyczące prowadzonego postępowania. Praktyczne rady to każdy dowód do rozwodu jest ważny dla sądu.

Dowody o rozwód muszą być korzystne dla wnioskodawcy.

Przedstawiając dowody w sądzie w sprawie rozwodowej należy pamiętać o tym aby nie obciążały nas i były pewne. Oznacza to że dowody do rozwodu muszą być faktami niepodważalnymi a nie stanowić wytwór naszej wyobraźni. Dowody oparte na plotkach i domysłach osób trzecich mogą obrócić się przeciwko wnioskodawcy. Nie należy zgłaszać na świadków osób z najbliższej rodziny współmałżonka. Najczęściej osoby takie w obliczu sądu nie mówią prawdy i ostatecznie stają po stronie członka swojej rodziny. Mogą także zasłaniać się niewiedzą w danym temacie lub po prostu amnezją.

Najważniejsze dowody przy rozwodzie.

Składając pozew o rozwód należy złożyć odpisy z akt stanu cywilnego o zawarciu związku małżeńskiego. Jeżeli istnieją małoletnie dzieci należy odpis aktu urodzenie dzieci. Należy złożyć także zaświadczenie o zarobkach lub ewentualnie roczne zeznania podatkowe. Jeżeli były zawierane pomiędzy małżonkom umowy majątkowe także należy je załączyć. Jeżeli postępowanie rozwodowe obejmuje podział majątku trzeba do pozwu dołączyć dokumenty potwierdzające skład oraz wartość majątku wspólnego.

Mocne dowody rozwodowe  muszą być oparte o fakty.

Podane dowód do rozwodu w postaci faktów musi być istotny dla rozstrzygnięcia przez sąd decyzji o rozwodzie. Na podstawie zgłoszonych dowodów sąd musi rozstrzygnąć okoliczności rozkładu związku małżeńskiego, sytuacji dzieci i ich losu po wydaniu decyzji o rozwodzie. Każdy przedstawiony dowód ma taką samą wartość i podlega niezależnej ocenie sądu. Nie wolno zgłaszać dowodów które mogą pociągnąć za sobą lawinę informacji nas obciążających. Dodatkowe informacje oraz praktyczne rady można uzyskać na stronie

Euro-Soft

odczyt danych badanego telefonu