Położenie telefonu GPS

Położenie telefonu GPS umożliwia nam dokładne odtworzenie położeń telefonu w przeszłości. Pozwala to na określenie lokalizacji telefonu w przeszłości.

położenie telefonu GPS

Poniżej pokazane jest miejsce zarejestrowane w pozycji 1 powyższego spisu lokalizacji.

lokalizacja GPS

Korzystając umiejętnie w tego narzędzia można wykazać sprzeczność deklarowanych zeznań strony przeciwnej z faktycznymi informacjami.  Metod ta jest szeroko stosowany w analizach śledczych prowadzonych spraw w prokuraturach. Także jest wykorzystywana przez prywatnych detektywów w ich pracy. Na uwagę zasługuje fakt że każda zapisana lokalizacje posiada dokładna datę oraz godzinę co widać na załączonym odczycie.