Dowody do rozwodu na osi czasu

Dowody do rozwodu na os czasu pozwalają na chronologiczny odczyt wydarzać z uwzględnieniem innych parametrów takich jak godzina wysłania informacji lub podjęcie kontaktu bezpośredniego poprzez np. wysłanie wiadomości sms.  Funkcją ta jest bardzo ważnym narzędziem w ustalaniu chronologii wydarzeń.

dowody do rozwodu na osi czasu