Rejestr połączeń

Rejestr połączeń umożliwia odczyt  wykonanych rozmów. Otrzymujemy informacje :

  1. O typie połączenia – przychodzące – wychodzące.
  2. Adresacie połączenia.  
  3. Znacznik czasu określa datę i godzinę połączenia.
  4. Czas trwania połączenia.
  5. W kolumnie ” Usuń”otrzymujemy informacje czy dane połączenie było skasowane czy nie. 

Lista połączeń posiada także dodatkowe kolumny w których umieszczane są informacje o : Kodzie kraju, Kodzie sieci, Nazwie sieci, oraz czy połączenia było połączeniem wideo. Analiza tego typu rejestrów pozwala na śledzenie  wykonanych połączeń w pod kątem terminu ich wykonania oraz źródła pochodzenia. Ekspertyza sądowa telefonu wymaga podania tego typu danych.

Rejestr połączeń

Powrót do głównej strony.