Odczyt wiadomości e-mail w tym także wiadomości e-mail skasowanych.

e-mail