Odczyt skasowanych SMS iPhone

Odczyt skasowanych SMS zawiera szczegółową analizę danych technicznych telefonu. pozwala to na identyfikacje danego aparatu.

Odczyt skasowanych SMS iPhone

Odczyt skasowanych SMS iPhone

Odczyt skasowanych SMS iPhone

Czerwone cyfry w nawiasach informują nas o ilości odczytanych informacji skasowanych.

 

Najnowsza wersja oprogramowania UFED 4P pozwala na odczytywania skasowanych SMS także w telefonach iPhone.

odczyt skasowanych sms

Odczyt skasowanych sms wykonujemy Izraelskim systemem UFED 4PC stworzonym przez firmę CELLEBRIT z Tel Awiwu.  Odczyt  wykonywany jest przez biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. umożliwia dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego w postępowaniu sądowym. Dowody te nie mogą być kwestionowane przez stronę przeciwną postępowania.

Dane kontaktowe

Materiał video z odczytu telefonu z wykorzystaniem ekstrakcji fizycznej.