Badania telefonów komórkowych

Odczyt skasowanych SMS Warszawa

Odczyt skasowanych SMS Warszawa

 

mgr inż. Czesław Wiencis, por. w stanie spoczynku, Certyfikat Bezpieczeństwa, Biegły Sądowy w zakresie:

1. Odczyt telefonu w tym odczyt skasowanych wiadomości tekstowych  SMS (ADM 5111-266/19)

2. Kryminalistyka – wykrywanie podsłuchu (ADM 5111-693/17)

Ustanowienie biegłym sądowym w zakresie odczytu skasowanych wiadomości SMS.

Na uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego w postępowaniu sądowym. Innymi słowy każdy może zlecić wykonania takiej ekspertyzy.

Badania telefonów 

odczyt skasowanych SMS Warszawa

Odczyt skasowanych SMS Warszawa. Odczyt informacji z telefonów komórkowych wykonujemy systemem UFED 4PC stworzonym przez Cellebrite Tel Awiw.  Firma ta jest współtwórcą systemu Pegazus.  Posiadana  licencja pozwala na częste aktualizowanie oprogramowania UFED 4PC oraz UFED Physical Analyzer  używanego w trakcie ekstrakcji informacji z telefonu.  

Zleceniodawca otrzymuje dokumentacje z przeprowadzonych badań a ponadto  dodatkowo ekspertyzy pod kątem podanego numeru telefonu .  Przede wszystkim w trosce o rzetelność  odczytu skasowanych SMS Warszawa  posługujemy się  najnowszymi wersjami oprogramowań, które są aktualizowane na bieżąco. 

Oferta odczytu danych z telefonu

Zleceniodawca otrzymuje, także pełen raport z odczytu danych z telefonu z uwzględnieniem np. skasowanych SMS. Wykaz skasowanych SMS może być przefiltrowany pod katem konkretnego numeru telefonu podanego przez zleceniodawce. Raport z odczytu wykonany jest w plikach PDF na pen drive.

Analiza śledcza telefonu

Do analizy śledczej telefonu  dołączana jest prywatna opinia biegłego sądowego. Dokument ten umożliwia pełnoprawne użycie informacji z raportu na wokandzie. Dołączona jest także kopia ustanowienia biegłym sadowym osoby wykonującej odczyt. Badania telefonów wykonujemy najnowszymi wersjami oprogramowań prezentowanych poniżej:

Wersja UFED 4PC  7.36
Wersja Physical Analyzer 7.36

Badania telefonów

Odczyt skasowanych SMS Warszawa. Wszystkie SMS-y wchodzących i wychodzących w tym SMS-y skasowanych są edytowane w  plikach PDF i zapisywany  na karcie mikro SD.  W przypadku dużej ilości wiadomości SMS można wykonać filtrowanie zbioru po wybranym numerze telefonu lub po dacie. Odczyt trwa ok. 2-5 godzin. 

Spis tych informacji pokazujemy poniżej. Odczyt zawiera zestawienie całej aktywności telefonu na osi czasu Oznacza to możliwość chronologicznego odczytu każdego epizodu sekunda po sekundzie. Sądowa ekspertyza telefonu obejmuje także sprawdzenia telefonu komórkowego pod kątem istnienia w nim aplikacji szpiegowskich typu Spy Phone. 

Przed podjęciem decyzji o poddaniu telefonu badaniom prosimy o kontakt telefoniczny w celu podania marki i modelu telefonu oraz wersji oprogramowania, zastosowanych zabezpieczeń.

Odczyt skasowanych SMS

Sądowa ekspertyza telefonu odbywa się w prezentowanych poniżej obszarach:

Czat- kontakty na Facebooku, Odczyt e-mail z telefonu, Odczyt haseł, Odczyt stron WWW, Odczyt kont, Odczyt kontaktów, Odczyt położenia GPS. Odczyt notatek, Odczyt wszystkich zdarzeń na osi czasu, Odczyt plików cookie, Rejestr połączeń, Sieci bezprzewodowe, Słownik użytkownika. Szukane elementy, Wiadomości MMS, Wiadomości SMS, Zdjęcia wykonane telefonem, Nagrania wideo, Analiza aktywności telefonu. Analiza wiadomości e-mail, Odczyt zawartości telefonu. 

Przed wyborem typu ekstrakcji należy przesłać nam zapytanie o możliwość wykonania typu odczytu (odczyt logiczny czy odczyt fizyczny). W zapytaniu należy podać markę telefonu i modelu danego telefonu. Innymi słowy należny podać dane identyfikacyjne telefonu. Jednak badania telefonów czasami wymagają  dodatkowych wersji oprogramowania systemowego. Odczyt telefonu biegły sądowy.

Sądowa ekspertyza telefonu, analiza śledcza telefonu

Odczyt skasowanych SMS.
Typy skasowań występujące w trakcie odczytu informacji skasowanych.

X – kolejne etapy niszczenie informacji
Y – czytelność informacji na kolejnych etapach niszczenia informacji

Należy pamiętać:
Po pierwsze strefa A to informacje dostępne w telefonie komórkowym. Pełna możliwość odczytu wszystkich wiadomości SMS z poziomu telefonu komórkowego.
Po drugie strefa B to obszar informacji skasowanych z telefonu np. przez właściciela telefonu. Te informacje nie są dostępne w telefonie. 

Sądowa ekspertyza telefonu

Odczyt skasowanych SMS po wykonaniu ekstrakcji fizycznej systemem UFED 4PC.

Po trzecie strefa C to informacje o coraz mniejszym stopniu czytelności. Fakt ten wynika  z nadpisywania w ich miejscu innych informacji. Na przebieg – procesu nadpisywanie nie mamy wpływu. 

Podsumowując przypadek ten może jednak generować sytuacje w której właściciel telefonu przekazanego do sądowej ekspertyzy telefonu jest w stu procentach przekonany że dana informacje istniała w telefonie a po ekstrakcji jej fizycznie nie ma jej w wynikach odczytu.

Odczyt skasowanych SMS.odczyt skasowanych sms

Jednak odczyt skasowanych SMS odbywa się w ramach ekstrakcji fizycznej pamięci telefonu komórkowego. Innymi słowy odzyskiwanie usuniętych SMS  zależy od czasu trwania całego procesu ekstrakcji i waha się od jednej do czterech godzin. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wynik.

Odczyt skasowanych SMS Warszawa.

  • odczyt skasowanych SMS Warszawa

W zależności od typu telefonu skasowane SMS-y odczytujemy w trojaki sposób, jak widać powyżej. Innymi słowy typ kasowania zależy od wielu czynników i każdy telefon w tym obszarze może być inny. Należy pamiętać że kasowanie z poziomu telefonu przez komendę „USUŃ” powoduje skasowanie adresu dostępu do treści SMS-a oraz umożliwieniu nadpisywania w miejscu istnienia starej informacji nowymi treściami. 

Podsumowując komenda USUŃ nie usuwa informacji i w trakcie badania telefonu można ta informacje odczytać.

Odczyt telefonu biegły sądowy

Badania telefonu wykonuje biegły sądowy Taki odczyt telefonu ma status prywatnej opinii biegłego sądowego i może być wykorzystany w trakcie postępowania sądowego. Odczyt telefonu wykonany przez inną osobę może być kwestionowany przez stronę przeciwną postępowanie lub sąd może poddać pod wątpliwość takie dowody.

 

 

Kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *