Przykładowa procedura odczytu informacji z telefonu komórkowego.

Przykładowy odczyt tableta Samsung SIM SM T819

Samsung SIM SM T819

Samsung SIM SM T819

odczyt tablet SM-T819 Galaxy

Szczegółowa analiza odczytanych informacji z tableta zawiera:

 • Auto wypełnienie zawiera 818 informacji.
 • Czaty 213 informacji w tym 28 skasowanych.
 • E-maile 230 wiadomości w tym 105 skasowanych.
 • Hasła 397.
 • Historia przeglądania 7016 w tym 2066 jednostek skasowanych.
 • Konta użytkowników 46 w tym 2 konta skasowane.
 • Kontakty 1125 w tym 14 skasowanych.
 • Lokalizacja urządzenia 12311 w tym 4 lokalizacje skasowane.
 • Łączność urządzenia 6.
 • Media społecznościowe 176.
 • Nagrania 4 w tym 4 skasowane.
 • Notatnik jedna wiadomość.
 • Pliki cookies4579 w ty 12 skasowanych.
 • Pobierania 13 epizodów pobraniowych.
 • Rejestr połączeń 243.


odczyt tableta s

 •  
 • Wykryto 18 sieci bezprzewodowych.
 • Wykryto 37 szukanych elementów.
 •  Urządzenia 6.
 • Stwierdzono jednego użytkownika urządzenia.
 • Wiadomości 109 w tym 12 skasowanych.
 • Wpisy kalendarza 5 w tym 5 skasowanych.
 • Wydarzenia 32.
 • Zainstalowane aplikacje 318.
 • Zakładki WWW 7.
 • Aplikacje 6435 w tym 1695 skasowanych.
 • Archiwa 143 w ty 68 skasowanych.
 • Nagrania audio 820 w tym 27 skasowanych.
 • Baza danych 925 w tym 15 skasowanych.
 • Bez kategorii 95960 w tym 39251 skasowanych.
 • Dokumenty 24 w tym 4 skasowane.
 • Konfiguracje 53 i jedna skasowana.
 • Obrazy 95531  w tym 3811 skasowanych.
 • Skróty 2.
 • Tekst 6145 w tym 1369 skasowane.
 • Wideo 1910 w tym 222 skasowane.

odczyt tablet SM-T819 Galaxy Tab S2

Przykładowy odczyt informacji na czatach. Odczytano łącznie 213 jednostek informacyjnych. Na Facebook Messenger odczytano 126 jednostek informacji. Jedna z nich jest prezentowana powyżej. Oczywiście wszystkie dane wrażliwe są usuwane zgodnie z wymogami RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowody do rozwodu są pozyskiwane przez biegłego sądowego co stanowi gwarancje w ocenie rzetelności materiału. Odczyt informacji z telefonów komórkowych wykonujemy systemem UFED 4PC stworzonym przez Cellebrite Tel Awiw. 

   Firma ta jest współtwórcą systemu Pegazus.  Posiadana  licencja pozwala na częste aktualizowanie oprogramowania UFED 4PC oraz UFED Physical Analyzer  używanego w trakcie ekstrakcji informacji z telefonu.  

    Zleceniodawca otrzymuje dokumentacje z przeprowadzonych badań a ponadto  dodatkowo ekspertyzy pod kątem podanego numeru telefonu .  Przede wszystkim w trosce o rzetelność  odczytu skasowanych SMS Warszawa  posługujemy się  najnowszymi wersjami oprogramowań, które są aktualizowane na bieżąco. 

 

Sądowa ekspertyza telefonu

   Sadowa ekspertyza telefonu ma za zadanie odczyt wszystkich informacji zawartych w badanym telefonie i przedstawienie tych wyników w formie akceptowalnej przez sąd jako dowód w sprawie rozwodowej.  Nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala uczestnikowi postępowania rozwodowego na zasięgnięcie prywatnej opinii biegłego sądowego i przedstawienie tej opinii na wokandzie jako pełnoprawny dowód w sprawie rozwodowej. Strona przeciwna w postępowaniu rozwodowym nie może kwestionować przedstawionych dowodów.

 

Przykładowy odczyt skasowanych SMS.

sądowa ekspertyza telefonu

    Pozyskanie rozwodowych dowodów dla sądu odbywa się w ramach ekstrakcji fizycznej pamięci telefonu komórkowego. Innymi słowy odzyskiwanie usuniętych SMS  zależy od czasu trwania całego procesu ekstrakcji i waha się od jednej do czterech godzin. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wynik.

    W zależności od typu telefonu skasowane SMS-y odczytujemy w trojaki sposób, jak widać powyżej. Innymi słowy typ kasowania zależy od wielu czynników i każdy telefon w tym obszarze może być inny. Należy pamiętać że kasowanie z poziomu telefonu przez komendę „USUŃ” powoduje skasowanie adresu dostępu do treści SMS-a oraz umożliwieniu nadpisywania w miejscu istnienia starej informacji nowymi treściami. 

Dowody do rozwodu –  biegły sądowy

     Badania telefonu wykonuje biegły sądowy Taki odczyt telefonu ma status prywatnej opinii biegłego sądowego i może być wykorzystany w trakcie postępowania sądowego. Odczyt telefonu wykonany przez inną osobę może być kwestionowany przez stronę przeciwną postępowanie lub sąd może poddać pod wątpliwość takie dowody.

biegły sądowy

Dowody do rozwodu muszą jednoznacznie wskazywać na winę strony przeciwnej. Ocena wartości procesowej przedstawionych dowodów należy do adwokata prowadzącego daną sprawę. Osoba wnosząca pozew nie powinna oceniać wartości przedstawionego materiału ponieważ jest subiektywnie zaangażowana w proces rozwodowy. Przedstawiony prawnikowi materiał dowodowy ma na celu podniesienie wiarygodności naszych zeznań i relacji. Należy pamiętać że prawnik przyjmuje nasz opis sytuacji jako jedną z dwóch wersji zdarzenia i doskonale wie że strona przeciwna przedstawi wersie dokładnie odwrotną.

Często przedstawiony materiał prawnikowi może zawierać bardzo istotne informacje na które nie zwracamy uwagi. Informacje typu „ja ci nogi powyrywam” nie zwrócą naszej uwagi a dla prawnika może to być groźba karalna bardzo poważnie obciążająca stronę pozwaną. 

 

Kontakt