Odczyt skasowanych kontaktów

odczyt skasowanychkontaktów

Odczyt ten pozwala na odzyskanie cennych dowodów do rozwodu. Informacje te zostały skasowane prawdopodobnie z powodu chęci ich zatajenia. W tym odczycie uzyskujemy także wiadomości o dacie zaistnienie kontaktu, o źródle informacji a co najważniejsze o treści informacji.

Odczyt skasowanych kontaktów