Zawartość telefonu.

Zawartość telefonu pozwala na wstępne określenie ilości i jakości śledczej informacji w nim zawartych

W tym odczycie uzyskujemy pełen spis zawartości telefonu.


zawartość telefonu

Odczyt skasowanych sms