Odczyt informacji o telefonie

W tym odczycie uzyskujemy techniczne informacje o badanym telefonie takie jak ID systemu operacyjnego, model telefonu, odcisk palca sytemu Android, nazwa dostawcy telefonu, adres urządzenia bluetooth, godzinę aktywacji telefonu, numer fabryczny telefonu, kod ISO państwa poprzedniej karty SIM, poprzedni identyfikator ICCID, kod ISO państwa zwierzęcej karty SIM, operator sieci bieżącej karty SIM, IMEI telefonu, nazwę operatora.

Odczyt informacji o telefonie

Badania telefonów komórkowych