Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Wykrywanie podsłuchów w telefonie odbywa się zgodnie z procedura opracowana przez Cellebrite. Na wstępie odczytujemy wszystkie aplikacje istniejące w badanym telefonie. Następnie pobierana jest aktualna baza danych o aplikacjach podsłuchowych z Cellebrite Tel Awiw. Po porównaniu tych dwóch zbiorów otrzymujemy informacje czy w badanym telefonie istnieje aplikacja podsłuchowa. 

Poniżej prezentujemy wynik opisanej metody wykrywania podsłuchu w telefonie komórkowym.

Wykrywanie podsłuchu w telefonie

Wykrywanie podsłuchów w telefonie

Wykrywanie podsłuchu w telefonach

Podsłuch w telefonach wykrywanie

  • Więcej informacji na temat wykrywania podsłuchu w telefonie można uzyskać na stronie Euro-Soft